Nøkkelinformasjon

  • Byggherre: Lilleby Eiendom AS

  • Adresse: Stjørdalsveien 14, 7041 Trondheim

  • Byggetid: mai 2022 -juni 2023

  • Antall leiligheter: 72 

  • Fra 38m2 til 59 m2

Om Prosjektet

Lilleby var tidligere et tung-industriområde med smelteverk, men er nå under transformasjon til en grønn bilfri bydel. Området består av boligblokker og rekkehus, samt noe næringsvirksomhet. På over 100 mål skal det bygges i alt rundt 1100 boliger.

Vi er i dag i gang med området Lilleby B4. Lilleby B4 er et stort utviklingsområde som består av både leiligheter, rekkehus og leiligheter. 

Ståltaugen 1&2 er et prosjekt som inngår i tomteområdet B4, prosjektet er tegnet av Voll arkitekter og ligger i øst mot Stjørdalsveien. Prosjektet består av to lavblokker på 4 etasjer som har 36 enheter hver. Blokkene består av ca 1500 BRAS hver. Enhetene er kun 2- og 3-roms og har en snittstørrelse på 42 m2. Prosjektet fortsetter på eksisterende p-kjeller, men med en endring i åpninger i vegg fra allerede bygd kjeller. Det skal også bygges en andel felleskjeller i denne entreprisen med en tilhørende angrepsvei for brannvesen og adkomsttrapp og heis for rekkehus i Gartner Lunds Hage 2.